Sök på allt som har med Ale att göra
Månadens Guldkorn
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
Göta älv

Vandring i Ale med omnejd

2018-06-21
» Läs mer

Ale släktforskare

2018-04-17
» Läs mer

En vacker TV-stjärna

2017-11-14
» Läs mer

Göta älv

2017-06-30

Både med avseende på vattenföring och avrinningsområde är Göta älv Sveriges största vattendrag

Göta älv är 93 kilometer lång och rinner från Vänern till Älvsborgsfjorden (tidigare Wike fjord) i Kattegatt. Medelvattenföringen vid mynningen är cirka 570 kubikmeter i sekunden, med ett maxflöde på cirka 1000 kubikmeter per sekund (genomsnitt för perioden 1961–1990). Avrinningsområdet är 50229 kvadratkilometer (inklusive Vänerns alla tillflöden), varav 42468 kvadratkilometer i Sverige och resten i NorgeGöta älvs dalgång är ett cirka 850 kvadratkilometer stort område, i en cirka 4 kilometer bred korridor längs Göta älv, från Vänern till Agnesberg i Göteborgs kommun. Därefter fortsätter dalgången som tektonisk zon tvärs över Säveådalen och går mot Kungsbacka, där den löper vidare på östsidan av Onsalalandet. Ännu längre söderut fortsätter sprickzonen ut i Kattegatts urberg.