Sök på allt som har med Ale att göra
Månadens Guldkorn
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter

Ale i siffror

« Tillbaka till Fakta

Antal invånare 31 dec                                29 549

Antal födda                                                   311

Antal döda                                                    235

Födelsenetto                                                   76

Inflyttning                                                  2 168  

Utflyttning                                                  1 558                        

Flyttningsnetto                                              610

Befolkningsförändring 2016                        + 687      

Andel av befolkn under 18 år, procent             23,3    Rikssnitt 20.8 

Andel av befolkn över 65 år, procent               17.9    Rilssnitt  19.8

Andel utrikes födda, procent                           14,8    Rikssnitt 17,9

Öppen arbetslöshet, jan 2017, proc                  2,5    Rikssnitt  4,1 

Ohälsotal, dagar per invånare 16–64 år           30,1    Rikssnitt 27,8

Medelinkomst 2015, kr/mån 20–64 år         26 342   Rikssnitt 25,800

Rot-avdrag 2015, kr/inv över 20 år              2 530   Rikssnitt   2 599

Rot-avdrag 2015, miljoner kronor                    55,1 

Medelhyra 65 kvm, kr/mån 2016                  5 590  Rikssnitt 5 720

Medelpris villa 2015, tkr                               2 521  Rikssnitt 2 567

Källa: 31 Dec 2016 Hyresgästföreningen