Sök på allt som har med Ale att göra
Månadens Guldkorn
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter

Skepplanda gravfält

Gravfältet norr om Skepplanda kyrka är Göta älvdalens största med ett
drygt 60-tal gravar. På den högt belägna platsen med storslagen utsikt
över Grönådalen begravde skepplandaborna sina anhöriga under yngre
järnåldern (ca år 500 e Kr -1050 e Kr).

 

Idag syns alla gravarna som runda kullar i landskapet fast de ursprungligen var av två typer; stensättningar och högar. Kullarna är mellan fyra och tio meter breda och mellan två och sju decimeter höga. Gravfältet användes förmodligen av en eller flera gårdar i närheten. Från början har det funnit många fler gravar på denna plats men odling och en grustäkt från äldre tid har förstört fornlämningar i den norra delen av fältet. Under yngre järnåldern brändes de döda på bål och begravdes sedan på samma plats tillsammans med lerkärl och personliga ting som kammar, knivar och i vissa fall smycken eller vapen.

Det var vanligt att använda platser som redan före kristendomens införande hade en rituell betydelse för människorna i trakten. Skepplanda kyrka ligger vackert belägen på kullens högsta punkt och syns vida omkring i landskapet. Den nuvarande kyrkan började byggas år 1698 och stod klar år 1705. Den är delvis byggd på murarna från en ännu tidigare medeltidskyrka. År 1754 byggdes kyrktornet i väster. Det sägs att prästen hämtade vigvattnet i en källa strax söder om gravfältet och denna plats kallas "Prästkällan" i folkmun.

I början av 1900-talet anlades en kyrkogård nordväst om kyrkan. När den skulle tas i bruk visade det sig att marken var sank och inte tjänlig som begravningsplats. Idag kan man vandra längs promenadvägen några hundra meter in i lövskogen och komma till de fåtal gravar som hann anläggs. Kvar står fortfarande de stora, uppväxta alléer som skulle ha kantat gångarna på kyrkogården.

Hitta hit

Buss: Buss 434 till hållplats "Albotorget". Från hållplatsen gå tillbaka upp till Kvarnabovägen, på andra sidan vägen börjar en grusad gångväg som går upp till kyrkan. Alternativt Buss 434 till hållplatsen "Frövetvägen", man kommer då till "gamla kyrkogården" som är markerad med nr 3 på detaljkartan.

Bil: Följ översiktskartan, parkering finns vid Skepplanda kyrka, "P" på kartan. Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, kör 4,0 km och sväng vänster till Skepplanda kyrka. Från E45 södergående tag avfart 91 mot Skepplanda, efter 2,6 km sväng vänster i korsningen i Skepplanda och fortsätt 1,4 km, sväng vänster till Skepplanda kyrka. I nedre högra hörnet av parkeringen börjar stigen.

Tillgänglighet

Gångvägen från Albotorget upp till kyrkan är brant och därför inte lämplig för rullstol. Från kyrkans parkering kan man ta sig med rullstol till Gamla kyrkogården.