Sök på allt som har med Ale att göra
Månadens Guldkorn
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
Befolkningsprognos

Fortsatt bättre betyg

2018-06-21
» Läs mer

Fyrverkeriförbud på vissa platser

2018-04-17
» Läs mer

Pia antar nya utmaningar

2018-02-09
» Läs mer

Befolkningsprognos

2017-09-11

I år slår vi gränsen på 30 000 invånare

Vid årsskiftet 2015–2016 var vi 28 862 Alebor i kommunen vilket innebar en befolkningsökning på 439 personer under 2015.

År 2020 kommer vi vara cirka 31 600 invånare enligt befolkningsprognosen som är gjord för åren 2016–2020 som har 2 procent befolkningstillväxt som mål. På grund av olika planerings- och konjunktursförändringar som kan påverka byggprojekten, bygger denna befolkningsprognos på ett 100-procentigt verkligt utfall av planerat bostadsbyggande år 2016 och 65 procent för åren 2017–2020.

I april 2016 antog kommunfullmäktige ett nytt inriktningsdokument som innefattar en befolkningstillväxt om 3 procent per år. I och med detta nya mål så har en komplettering gjorts till den ursprungliga befolkningsprognosen där ett 100-procentigt utfall av allt planerat bostadsbyggande ligger till grund för befolkningsprognosen. Enligt denna prognos kommer vi att vara cirka 33 000 invånare i Ale kommun år 2020.

Befolkningsprognosen baseras på framskrivningsparametrar som levereras från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt på kommunens förväntade genomförda byggnation.

Källa: Ale.se