Sök på allt som har med Ale att göra
Månadens Guldkorn
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter
Nya bostäder i Nol

Fortsatt bättre betyg

2018-06-21
» Läs mer

Fyrverkeriförbud på vissa platser

2018-04-17
» Läs mer

Pia antar nya utmaningar

2018-02-09
» Läs mer

Nya bostäder i Nol

2017-07-10

Tack vare 59,5 miljoner i saneringsbidrag

Ale kommun får bidrag från Naturvårdsverket för att sanera den blyförorenade jord som stoppade arbetet med nya bostäder på Folketshusvägen i centrala Nol. Här ska Alebyggen bygga två nya hus med 54 lägenheter. Ale kommun bygger en förskola med plats för 160 barn.

- Nu kan kommunen göra klart detaljplanen för nya bostäder och förskola i Nol. Tack vare regeringens satsning på ökat bostadsbyggande kan vi nu ta ett helhetsgrepp och skjuta till de bostäder och förskoleplatser som Ale så väl behöver, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det var när fjärrvärmeledningar skulle grävas ned i marken man hittade föroreningarna. Arbetet med den nya detaljplanen stoppades och alla inblandade jobbade hårt för att hitta en lösning. Staten har speciellt avsatta pengar för sanering av förorenade områden inför bostadsbyggande.

- Vi har i ansökan argumenterat ur ett samhällsperspektiv att bidrag måste ges för sanering av de föroreningar som finns i hela det detaljplanelagda området, inte bara kring bostadshusen. Bygger man nya bostäder krävs oftast kommunal service i form av skolor, vatten och avloppsledningar, gång- och cykelvägar med mera, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Hedlund.

Genom att bevilja bidrag för sanering av hela området har Naturvårdsverket visat att man har förstått vikten av att sanera det nya exploateringsområdet i sin helhet och därmed flyttat gränsen för hur bidraget kan användas. Det gör att Ale kommun nu får bidrag också för den mark där förskolan ska byggas.

Alebyggens vd Johan Redlund är glad över beskedet att detaljplanen snart kan vara klar:

- Vi kan starta renoveringen av de miljonprogramshus som vi redan har i området, något som hela tiden har varit en del av projektet för vår del.

Han och projektledaren Torbjörn Andersson ser fram emot en sanering som är tekniskt ganska enkel men samordningsmässigt mer komplicerad när gräv- och fyllarbeten ska göras samtidigt med att bostadshus ska byggas.

Källa: Ale.se